Usługi księgowo-rachunkowe

W zakresie usług księgowo rachunkowych oferujemy m.in.:

  • prowadzenie księgowości w formie ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz ewidencji podatkowych dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • prowadzenie ewidencji podatkowych VAT,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych, informacja dodatkowa),
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych.

 

Pomoc księgowa dla firm, świadczona przez Spółkę obejmuje również sporządzanie miesięcznych raportów i informacji. Dodatkowo, dla wygody klientów, odbieramy od nich dokumenty i reprezentujemy ich przed urzędami podatkowymi i ZUS. Obsługą księgową zajmuje się nasz wykwalifikowany zespół  z wieloletnim doświadczeniem w księgowości i doskonałą znajomością prawa bilansowego i podatkowego. Do każdego z klientów podchodzimy indywidualnie, umiejętnie dobierając zakres oraz metody działań, w zależności od bieżących potrzeb. Dzięki temu cieszymy się zaufaniem wielu firm, które powierzyły w nasze ręce swoje finanse.