Pojedyńczy wpis

31 paź

Split payment obowiązkowy już od 1 listopada

Sprawdź, czy wiesz wszystko o zmianach

Od 1 listopada kupujący towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT będą musieli regulować należność w podzielonej płatności.

Split payment będzie obowiązkowy, gdy będą spełnione łącznie dwa warunki:

■ faktura musi dotyczyć kwoty przekraczającej 15 tys. zł brutto,

■ choćby jedna pozycja na fakturze musi dotyczyć towaru lub usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT (patrz. ramka).

Przy czym uwaga: wartość towaru lub usługi z załącznika nr 15 nie musi przekraczać 15 tys. z. Wystarczy, że będzie to tylko jedna pozycja na fakturze, choćby nawet o minimalnej wartości (np. 1 zł). Ważne, by wartość całej faktury przekraczała 15 tys. zł brutto.

więcej szczegółów na: https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/1437543,split-payment-obowiazkowy-juz-od-1-listopada-zmiany.html

Related Posts