Witamy na stronach Kancelarii Podatkowej FAIRTAX Sp. z o.o. Spółka Doradztwa Podatkowego w Siedlcach.

Kancelaria Podatkowa FAIRTAX Sp. z o.o. powstała na bazie działalności osoby fizycznej – Doradcy Podatkowego Dariusza Mania nr wpisu 10103, działającego na rynku kancelarii podatkowych od 2005 roku. Spółka została zarejestrowana w KRS w czerwcu 2015 r. Decyzją Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 08 września 2015 r. Spółka została wpisana do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego pod numerem 516.

Spółka prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych o różnym profilu działalności w zakresie doradztwa podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych oraz kadr i płac.

Klientami Spółki są:

  • OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
  • JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI SPÓŁKI CYWILNE I SPÓŁKI JAWNE
  • OSOBY PRAWNE, W SZCZEGÓLNOŚCI SPÓŁKI KOMANDYTOWE, SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA, SPÓŁKI AKCYJNE

Nasze główne atuty to:

  • WPIS REJESTRU OSÓB PRAWNYCH UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DORADZTWA PODATKOWEGO NR 516 ORAZ PRACA POD NADZOREM LICENCJONOWANEGO DORADCY PODATKOWEGO – NR WPISU 10103
  • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NA KAŻDE ZDARZENIE
  • RZETELNA I TERMINOWA OBSŁUGA
  • PEŁNA POUFNOŚĆ W WYKONYWANIU ZLECONYCH ZADAŃ

Kładziemy szczególną uwagę na zrozumienie indywidualnych potrzeb i utożsamianie się z problemami klienta, co w naszej ocenie jest podstawą zaufania i owocnej współpracy.

Z uwagi na fakt, iż doradca podatkowy to zawód zaufania publicznego, którego funkcjonowanie zostało uregulowane w ustawie o doradztwie podatkowym jesteśmy zobowiązani do:

  • ZACHOWANIA TAJEMNICY I TYLKO SĄD MOŻE ZWOLNIĆ DORADCĘ Z OBOWIĄZKU ZACHOWANIA W TAJEMNICY FAKTÓW I INFORMACJI, Z KTÓRYMI ZAPOZNAŁ SIĘ W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM ZAWODU
  • UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ OC Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU
  • PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRZEZ UDZIAŁ W SZKOLENIACH, SEMINARIACH I KONFERENCJACH