Doradztwo podatkowe

Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe dla firm, obejmujące wszelkie aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, konsultacje z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych, identyfikację ewentualnych problemów podatkowych oraz działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka kwestionowania rozwiązań podatkowych przez instytucje skarbowe. Dla osób zamierzających założyć działalność gospodarczą oferujemy doradztwo i pomoc, w szczególności w wyborze formy prawnej działalności, form opodatkowania czy form prowadzonej księgowości. Uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez różne instytucje skarbowe, pomagamy w przygotowaniu stosownego materiału dowodowego, wyjaśnień, wniosków oraz odwołań. Konsultacje podatkowe dla firm świadczą licencjonowani doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem w branży i umiejętnością interpretacji przepisów podatkowych. Porady finansowe, księgowe i podatkowe dopasowujemy zawsze do indywidualnych potrzeb klienta, świadcząc je w sposób rzetelny, poufny i terminowy. Zapewniamy wsparcie w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi we wszystkich instancjach oraz sądami administracyjnymi, pomagamy w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wyjaśnień oraz wniosków i odwołań. Spółka objęta jest obowiązkowym i dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczenia usług m. in. doradztwa podatkowego i obsługi kadrowo – płacowej.